fbpx

Dotacje UE 2017

„Informujemy, że firma RADMOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. realizuje projekt z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt.: „Udział firmy RADMOT w charakterze wystawcy w targach Hannover Messe 2017 r.”

Celem projektu jest:

–  zwiększenie rozpoznawalności firmy Radmot na rynkach zagranicznych w zakresie konkurencyjności i innowacyjności wykonywania detali metalowych;

– zwiększenie liczby kontraktów handlowych zagranicznych;

– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport;

– wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu.

Planowane efekty:

Udział firmy Radmot w charakterze wystawcy w targach Hannover Messe 2017 oraz oferta firmy w znacznym stopniu przyczynią się do Promocji Marki Polskiej Gospodarki jako interesującego rynku pozyskania produktów i usług zaawansowanych technologicznie i konkurencyjnych cenowo.

Wartość projektu: 68146,09 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 33060,00 PLN.”