fbpx

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert: Zapytanie Ofertowe nr 4/2017

Zapraszamy do przedstawienia oferty na Optyczne urządzenie kontrolno-pomiarowe do elementów obrotowo-symetrycznych (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień : 38410000-2) zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonym dokumencie.

Termin składania ofert: 02-08-2017, godz. 16:00.