fbpx

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert: Zapytanie Ofertowe nr 7/2017

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert: Zapytanie Ofertowe nr 7/2017

Zapraszamy do przedstawienia oferty na Zakup i montaż zautomatyzowanego magazynu do składowania materiału  (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień : 42965110-2) zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonym dokumencie i załącznikach.

Termin składania ofert: 20.10.2017 r., do godz. 16:00.