fbpx

Wyniki konkursu dotyczącego Zapytania ofertowego nr 7/2017 na “Zakup i montaż zautomatyzowanego magazynu do składowania materiału”

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu firmy RADMOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dziękujemy Państwu za przedstawienie ofert dotyczących Zapytania ofertowego nr 7/2017 na  „Zakup i montaż zautomatyzowanego magazynu do składowania materiału”

Niniejszym informujemy, że w wyniku  postępowania dotyczącego wyboru oferty  wybraliśmy firmę

KREDIT TOWERS S.R.O.

SLAVKOV 284

687 64 SLAVKOV

CZECHY

 

Cena: 145.500 EUR netto

Data wpłynięcia oferty: 19.09.2017r.