fbpx

Wyniki konkursu dotyczącego Zapytania ofertowego nr 8/2017

Wyniki konkursu dotyczącego Zapytania ofertowego nr 8/2017 na “Zakup i montaż defektoskopu ultradźwiękowego do analiz wad materiału (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 38431000-5)”. Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu firmy RADMOT Spółka z ograniczoną...