fbpx

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert: Zapytanie Ofertowe nr 8/2017 na “Zakup i montaż defektoskopu ultradźwiękowego do analiz wad materiału”

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert: Zapytanie Ofertowe nr 8/2017 na „Zakup i montaż defektoskopu ultradźwiękowego do analiz wad materiału”       

Zapraszamy do przedstawienia oferty na „Zakup i montaż defektoskopu ultradźwiękowego do analiz wad materiału” (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 38431000-5) zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonym dokumencie.

Termin składania ofert: 11.12.2017 r.