fbpx

Wyniki konkursu dotyczącego Zapytania ofertowego nr 8/2017 na “Zakup i montaż defektoskopu ultradźwiękowego do analiz wad materiału (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 38431000-5)”.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu firmy RADMOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dziękujemy Państwu za przedstawienie ofert dotyczących Zapytania ofertowego nr 8/2017 na „Zakup  i montaż defektoskopu ultradźwiękowego do analiz wad materiału (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień : 38431000-5)”. Niniejszym informujemy, że w wyniku postępowania dotyczącego wyboru oferty  wybraliśmy firmę

DPIdea S. C.

Ul. Spokojna 28

81-549 Gdynia

 

Cena: 25.900 PLN netto

Data wpłynięcia oferty: 10.12.2017r.