fbpx

Wyniki konkursu dotyczącego Zapytania ofertowego nr 1/2018 na “Zakup i montaż defektoskopu ultradźwiękowego do analiz wad materiału (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 38431000-5)”.

Szanowni Państwo,

W imieniu firmy RADMOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dziękujemy Państwu za przedstawienie ofert dotyczących Zapytania ofertowego nr 1/2018 na „Zakup i montaż defektoskopu ultradźwiękowego do analiz wad materiału (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień : 38431000-5)”. Niniejszym informujemy, że w wyniku postępowania dotyczącego wyboru oferty wybraliśmy firmę:

DPIdea S. C.

Ul. Spokojna 28

81-549 Gdynia

 Zwycięzcy gratulujemy!