fbpx

Wyniki konkursu dotyczącego Zapytania ofertowego nr 2/2018 na Zakup i wdrożenie oprogramowania MES (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 48000000-8)

Szanowni Państwo,

W imieniu firmy RADMOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dziękujemy Państwu za przedstawienie ofert dotyczących Zapytania ofertowego nr 2/2018 na Zakup i wdrożenie oprogramowania MES (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień : 48000000-8). Niniejszym informujemy, że w wyniku  postępowania dotyczącego wyboru oferty wygrała firma:

Technikplast Michał Wiśniewski

Reymonta 4/31

99-400 Łowicz