fbpx

Wyniki konkursu dotyczącego Zapytania ofertowego nr 3/2018 na Zakup i montaż zautomatyzowanego magazynu na narzędzia (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 42000000-6)

Szanowni Państwo,

W imieniu firmy RADMOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dziękujemy Państwu za przedstawienie ofert dotyczących Zapytania ofertowego nr 3/2018 na Zakup i montaż  zautomatyzowanego magazynu na narzędzia (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień : 42000000-6).

Niniejszym informujemy, że w wyniku  postępowania dotyczącego wyboru oferty  wygrała firma:

TECHMAR

ul. Równoległa 63A

42-200 Częstochowa 

Zwycięzcy gratulujemy!