fbpx

FUNDUSZE EU

RADMOT - obróbka CNC

Dotacja na kapitał obrotowy 

Informujemy, że firma RADMOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. realizuje projekt pt.:

Dotacja na kapitał obrotowy dla RADMOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19

Wartość projektu: 331 347,63 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 331 347,63 PLN.

Dotacje UE 2017

Dotacje UE 2017 „Informujemy, że firma RADMOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k....