fbpx

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Operator obrabiarek CNC –  (Tokarka lub Frezarka)

Miejsce pracy : Wola Gutowska / Jedlińsk

 

Wymagania:

 • umiejętność przygotowania i uzbrojenia obrabiarek CNC,
 • znajomość minimum jednego sterowania obrabiarki: Fanuc, Sinumeric, Heidenhain,
 • umiejętność doboru narzędzi skrawających oraz parametrów skrawania,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • umiejętność doboru i posługiwania się narzędziami kontrolno-pomiarowymi,
 • kontrola procesu obróbki pod kątem jakości,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym (1/2/3),
 • wykształcenie techniczne o profilu mechanicznych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z obrabiarkami CNC: toczenie lub frezowanie.

W zamian za zaangażowanie nasz pracownik otrzymuje:

 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • szkolenia zawodowe i dynamiczną ścieżkę rozwoju zawodowego,
 • benefity m.in. pakiet zdrowotny, ubezpieczenie,
 • dobrą atmosferę pracy,
 • pracę w nowoczesnej firmie wyposażonej w nowoczesny park maszynowy,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od umiejętności.

Dołącz do nas ! Wyślij swoje CV i krótki list motywacyjny na: praca@radmot.pl. W tytule maila wpisz “Operator CNC” oraz swoje imię i nazwisko. Prosimy o umieszczenie na dokumentach następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę firmie RADMOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

⚠️ Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie dodatkowo poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 12 miesięcy od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w RADMOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. procesów rekrutacyjnych."

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami, aplikacje, w których nie wyrażono zgody na dalsze przetwarzanie danych w związku z przyszłymi rekrutacjami, po zakończeniu obecnej zostaną komisyjnie zutylizowane

Informacja dotycząca przetwarzana danych osobowych:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) RADMOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest RADMOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Wola Gutowska 33E, 26-660 Jedlińsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448169, NIP 796-296-09-65, REGON 146512178, zwany dalej „RADMOT”.

2. Inspektor Ochrony Danych

W RADMOT został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych w osobie Pana Pawła Wańka, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@paod.pl lub pisemnie (na adres siedziby RADMOT). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez RADMOT w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez RADMOT obowiązków prawnych ciążących na RADMOT, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.

4. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

RADMOT będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane zostaną usunięte.

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Pani/Pana dane są przeznaczone dla RADMOT w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia na warunkach wynikających z Rozporządzenia.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.