fbpx

KONTAKT

RADMOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wola Gutowska 33E
26-660 Jedlińsk

NIP: 796-29-60-965

BDO 000096957

Zachęcam do kontaktu:
Wyślij zapytanie
na adres 
rfq@radmot.pl
i uzyskaj szybką wycenę. 

biuro:
t | +48 48 321 49 40
f | +48 48 321 39 45
biuro@radmot.pl
8:00-16:00

dział handlowy:
t | +48 48 386 69 69
rfq@radmot.pl

księgowość:
t | +48 48 321 49 51
faktury@radmot.pl

kadry:
t | +48 48 321 49 55
m.kowalska@radmot.pl

magazyn dostaw:
t |+48 48 386 69 75
8:00 – 18:00

rekrutacje:
t | +48 790 707 042
praca@radmot.pl

Skontaktuj się z RADMOT

* pola obowiązkowe

7 + 1 =

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZESŁANIEM WIADOMOŚCI POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RADMOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wola Gutowska 33E, 26-660 Jedlińsk, wpisaną do Rejestru  Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI  Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000957003, NIP: 7962960965, REGON: 146512178, telefon kontaktowy: 48 3214940, email: biuro@radmot.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Paweł Waniek. Można się z Nim skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@paod.pl lub pisemnie (na adres siedziby Administratora). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o udzieloną w sposób dobrowolny zgodę na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu komunikowania się poprzez przedmiotowy formularz kontaktowy.
  4. Dane są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane odbiorcom świadczącym usługi na jego rzecz.
  5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania przez Panią/Pana uprzednio udzielonej zgody.
  6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w tym miejscu