fbpx

ZAPYTANIA OFERTOWE

Specjalizujemy się w precyzyjnej obróbce skrawaniem metodami toczenia i frezowania CNC. Współpracujemy z rozmaitymi sektorami przemysłu: samochodowym, maszynowym, dóbr luksusowych, optycznym, elektrotechnicznym czy sektorem automatyki przemysłowej.

Dlaczego warto z nami współpracować? 

Naszym klientom zapewniamy: 

  • Części o najwyższym standardzie wykonania i estetyki 
  • Dostawy zawsze na czas dzięki rozbudowanemu parkowi maszynowemu
  • Efektywną produkcję przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

 

Obróbkę CNC uzupełniamy o usługi z zakresu obróbki powierzchniowej, takie jak anodowanie, cynkowanie, fosforanowanie oraz obróbka cieplna.


Jeśli poszukujesz rzetelnego partnera do wieloletniej współpracy, wyślij zapytanie na adres rfq@radmot.pl lub wypełnij poniższy formularz!

Formularz zapytania ofertowego

* pola obowiązkowe

10 + 8 =

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZESŁANIEM WIADOMOŚCI POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RADMOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Wola Gutowska 33E, 26-660 Jedlińsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448169, NIP 796-296-09-65, REGON 146512178, telefon kontaktowy: 48 3214940, email: biuro@radmot.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Paweł Waniek. Można się z Nim skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@paod.pl lub pisemnie (na adres siedziby Administratora). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o udzieloną w sposób dobrowolny zgodę na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu komunikowania się poprzez przedmiotowy formularz kontaktowy.
  4. Dane są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane odbiorcom świadczącym usługi na jego rzecz.
  5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania przez Panią/Pana uprzednio udzielonej zgody.
  6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w tym miejscu 

Toczenie CNC

Toczenie CNC
skomplikowanych części z frezowaniem

Frezowanie CNC
3 / 4 i 5 osiowe

Frezowanie CNC
5 osiowe symultaniczne

części o średnicy do 220 mm
wielkość partii od 200 sztuk
części o średnicy do 180 mm
wielkość partii od 200 sztuk
części o wymiarach
max. 500 x 350 x 100 mm
wielkość partii od 200 sztuk
części o wymiarach
max. 500 x 350 x 100 mm
wielkość partii od 50 sztuk