fbpx

Pomiar

…od łokci po mikrony

Pomiar

Pomiar 

Starożytni uczniowie Pitagorasa twierdzili, że liczby są prototypem rzeczywistości. Cały świat można odwzorować za pomocą liczb określając długość, wysokość, masę, itp. Inspiracją ich teorii był system miar stworzony przez starożytnych Egipcjan, stanowiący podstawę wykonania budowli, wzbudzających po dziś dzień podziw turystów. Najstarszą znaną metodą długości był łokieć, który dzielił się na 30 palców. Prowizoryczne i podstawowe pomiary za pomocą członków ludzkiego ciała były pierwszym krokiem do rozumienia świata przez pryzmat liczb. 

Dziś trudno sobie to wyobrazić, biorąc pod uwagę fakt, że pomiar jest obecny każdego dnia od momentu przebudzenia się (mierzonego czasem zegara), oceniając temperaturę powietrza mierzoną termometrem, dobór ubioru (rozmiar spodni i koszulki). Pomiar jest cieniem codzienności – nie zwracamy na niego uwagi, ale jest obecny w stylu życia współczesnego człowieka – nie tylko tego zajmującego się toczeniem czy frezowaniem.

Poszukujesz dostawcy elementów metalowych?

Oferujemy precyzyjną obróbkę CNC. Specjalizujemy się w toczeniu i frezowaniu metali w tym stali nierdzewnej, aluminium oraz mosiądzu.

Nieuniknione jest pytanie – czym w zasadzie jest pomiar?

Najprostszą definicję przedstawia norma ISO 9000:2015 wskazująca, że jest to proces mający na celu określenie wartości. Bardziej precyzyjne definicje opisują, że jest to proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu. 

W zarządzaniu ryzykiem przyjmuje się ciekawą perspektywę definiowania pomiaru,

jako wyrażonej ilościowo redukcji niepewności opartej na jednej lub więcej obserwacjach. I w tej perspektywie pomiar jest tym procesem, który pozwala poruszać się w obszarze niepewności – niezależnie czy dotyczy to obróbki skrawaniem dla motoryzacji czy produkcji w innej branży. 

Pomiar jest bardzo ważnym procesem realizowanym w firmie RADMOT. 

Nie bylibyśmy w stanie zajmować się toczeniem i frezowaniem tak precyzyjnych części gdybyśmy nie mieli ich czym zmierzyć i przede wszystkim nie potrafili tego zrobić. Kluczowe w organizacji całego procesu pomiarowego jest określenie jego potrzeb. Na każdym rysunku technicznym określona jest cała geometria wyrobu i jej składowe w postaci konkretnych wymiarów. Wykonanie konkretnego wymiaru – przyjmijmy długości 3 cm – jest uzależnione od wielu czynników – m.in:

  • stabilności maszyny, 
  • twardości materiału,  
  • doboru narzędzia i jego zużycia, 
  • ustawienia odpowiedniej prędkości skrawania, 
  • temperatury na hali i wielu innych.

Wszystko te czynniki wpływają na niepewność, obróbka skrawaniem CNC jest w tym kontekście pewnym rodzajem sztuki. Nie jest możliwe powtarzalne wykonanie tych samych parametrów co do dokładności mikronowej – zawsze któryś z elementów ma wpływ na zmienność wykonania. W celu okiełznania tej zmienności potrzebny jest właśnie proces pomiarowy.

Rozwój przemysłu dyktowany jest wieloma czynnikami,

m.in. wielkością inwestycji, zapotrzebowaniem społeczeństwa na produkowane dobra. Jednym z omijanych często czynników jest także rozwój systemów pomiarowych. Przemysł rozwijał się w takim tempie na ile dany jego sektor był w stanie mierzyć podstawowe parametry wyrobów. Nie mielibyśmy lotów w kosmos, gdyby nie było środków pomiarowych pozwalających dokonać precyzyjnych pomiarów każdej z części produkowanej dla sektora kosmicznego. 

Im bardziej rozwijają się możliwości pomiarowe tym większe są perspektywy dla innowacji. 

Kto przed 100 laty pomyślałby, że wyrób może być uznany jako niezgodny tylko dlatego, że wymiar przekracza wartość odpowiadającą grubości jednego włosa ludzkiego (10 do 100 mikronów)?

Dlatego tak ważna jest właściwa organizacja przebiegu procesu pomiarowego – o której napiszemy w kolejnych artykułach przedstawiając podstawowe zasady organizacji laboratorium pomiarowego oraz opisując czym jest plan kontroli.