fbpx

Perspektywy dla przemysłu metalowego w 2021

Pandemia COVID-19 pogorszyła perspektywy gospodarcze w Unii Europejskiej i na całym świecie. Wprowadzane przez rządy obostrzenia i blokady przemysłowe od marca 2020 roku, wpłynęły na działalność produkcyjną i sektory wykorzystujące stal, często doprowadzając do zatrzymania zamówień i produkcji. Możesz się więc zastanawiać, jakie są prognozy dla przemysłu metalowego na 2021 rok. Sprawdziliśmy to dla Ciebie!

Przemysł metalowy – porównanie 2020 do 2021

Recycling Today za Światowym Stowarzyszeniem Stali w Brukseli opisuje prognozę popytu na stal w 2020 i 2021 roku. Według tych przewidywań, popyt na stal skurczy się o 6,4%, spadając do 1654 miliona ton z powodu zmian wywołanych przez COVID-19. Szacują jednak, że w 2021 roku ogólny popyt na stal wzrośnie do 1717 milionów ton, co stanowi wzrost o 3,8% w porównaniu z rokiem 2020.

Al Remeithi – przewodniczący stowarzyszenia mówi, że w wyniku kryzysu wywołanego przez pandemię, spodziewa się znacznego spadku popytu na stal w większości krajów, szczególnie w drugim kwartale. Wraz z łagodzeniem ograniczeń spodziewa się stopniowej poprawy sytuacji. W 2021 r. ponowne skupienie się na inwestycjach infrastrukturalnych prawdopodobnie zwiększy popyt. Ale to ożywienie przemysłu metalowego najpewniej będzie postępowało dosyć powolnie.

Jakie są prognozy dla poszczególnych sektorów?

Z sektorów wykorzystujących metale, branża budowlana może być mniej dotknięta skutkami pandemii niż była podczas kryzysu w 2008 roku. Perspektywy nowych projektów budowlanych pogorszyły się, ale wśród nowych projektów może pojawić się więcej inwestycji publicznych.

Według Światowego Stowarzyszenia Stali sektor maszyn mechanicznych doświadczył w 2020 roku wąskich gardeł i problemów logistycznych, między innymi z dostawami. Popyt na maszyny także spadł ze względu na wstrzymanie lub anulowanie wielu projektów inwestycyjnych. Twierdzą jednak, że sektory maszyn rolniczych i budowlanych będą się regenerować szybciej od innych.

W wyniku pandemii najbardziej ucierpi przemysł motoryzacyjny. W 2020 roku branża ta odnotowała obniżenie sprzedaży aż o 20%. Mogą występować teraz problemy z płynnością dostaw i produkcji, dlatego powrót do poziomu sprzed kryzysu może zająć tej branży nawet kilka lat.

Complete recovery of metal and marietals

Perspektywy dla przemysłu metalowego na rok 2021

Firma Fitch Solutions Country Risk and Industry Research prognozuje w swoim raporcie o przemyśle metalowym, że ceny metali będą wyższe w 2021 roku (poza cenami rud żelaza). Powinno więc wpłynąć to korzystnie na sytuację producentów metali. Z kolei dostęp do szczepionek sprawi, że zakłócenia w prowadzeniu działalności nie będą już tak dotkliwe dla przedsiębiorców. W efekcie światowe gospodarki ożywią się, a światowy popyt na metale gwałtownie wzrośnie. 

Fitch przewiduje również, że w Chinach konsumpcja metali będzie cały czas wysoka ze względu na projekty infrastrukturalne, politykę stymulacyjną COVID-19 i ożywienie sektorów rynku końcowego, takich jak branża motoryzacyjna. Natomiast w krajach, w których w 2020 roku popyt był mniejszy ze względu na zakłócenie działalności wydobywczej i metalurgicznej, ożywienie produkcji powinno nastąpić bardzo szybko. W przypadku stali i aluminium są to kraje Unii Europejskiej, USA, Japonia i Indie. 

Poszukujesz dostawcy elementów ze stali nierdzewnej?

Oferujemy precyzyjną obróbkę CNC.

Specjalizujemy się w toczeniu i frezowaniu  stali nierdzewnej.

Zapraszamy do kontaktu.

Nadzieje na przyszłość

Fitch Solutions zauważa jeszcze ciekawy trend długoterminowy. Otóż ​​postępujące przyspieszenie strategii dekarbonizacji i inicjatyw środowiskowych, najpewniej przełoży się w najbliższych latach na zwiększenie popytu na niektóre metale. Szczególnie chodzi o metale wykorzystywane w infrastrukturze odnawialnych źródeł energii i bateriach pojazdów elektrycznych (w tym miedź, nikiel i aluminium). Tendencja w kierunku zrównoważonego rozwoju i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną będzie nadal nabierać znacznego tempa. Fitch Solutions dodaje, że trend ten z pewnością pobudzi inwestycje w przemyśle metalowym zarówno w 2021 roku, jak i później.

Podsumowując – ceny, produkcja i popyt na metale, prawdopodobnie poprawią się w 2021 r. Prognozy na 2021 rok dla przemysłu metalowego wyglądają więc korzystnie. Zapowiada się, że ten rok będzie zdecydowanie bardziej sprzyjający przedsiębiorstwom z tego sektora niż rok ubiegły. 

Wiedza o CNC - RADMOT - Wiedza o CNC - obróbka skrawaniem a przemysł 4.0
Jakie wyzwania obróbce skrawaniem stawia Przemysł 4.0?

Pionier postępowego myślenia o gospodarce i produkcji, Wiliam Edwards Deming, stwierdził, że słowo wiedza powinno być czasownikiem. Jest pojęciem dynamicznym, wymagającym ciągłej aktualizacji, prób wykorzystania jej w praktyce, weryfikacji poprawności myślenia i przede wszystkim metod jej gromadzenia w postaci danych.

RADMOT - produkcja seryjna
Jak wyprodukować dziesiątki tysięcy części, tak aby nawet jedna nie była wadliwa?

Jakość jest jednym z najważniejszych elementów decydujących o wyborze danego wyrobu bądź usługi. Potrzeby społeczeństwa rosną, a w konsekwencji także i wymagania. Jakość mierzona stopniem spełnienia wymagań ma także charakter psychologiczny związany z pojęciem satysfakcji. Dużo ważniejszy jest jednak charakter techniczny, będący perspektywą…

RADMOT - produkcja seryjna
Pomiar – od łokci po mikrony

Starożytni uczniowie Pitagorasa twierdzili, że liczby są prototypem rzeczywistości. Cały świat można odwzorować za pomocą liczb określając długość, wysokość, masę, itp. Inspiracją ich teorii był system miar stworzony przez starożytnych Egipcjan, stanowiący podstawę wykonania budowli, wzbudzających po dziś dzień podziw turystów. Najstarszą…