fbpx

Frezowanie CNC

Frezowanie CNC jest jednym ze sposobów obróbki skrawaniem.

Frezowanie CNC

Frezowanie CNC 

Usługa frezowania CNC

rozwinęła się w latach 40-50 ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych na potrzeby lotnictwa wojskowego. Jednym z motywacji rozwoju tego typu usługi było stworzenie jak najbardziej powtarzalnej produkcji ograniczającej ryzyko czynnika ludzkiego. Wówczas stworzono sterowanie za pomocą liter i liczb – NC – Numerical Control, natomiast z biegiem lat stworzono zautomatyzowane systemy sterowania CNC. 

Frezowanie jest jednym ze sposobów obróbki skrawaniem.

Stosowane jest do obróbki płaszczyzn, wykonywania rowków, nacinania gwintów czy wykonywania kół zębatych. Cechą charakterystyczną jest ruch główny obrotowy narzędzia wokół własnej osi. Ruchem posuwowym jest ruch części obrabianej lub narzędzia frezarskiego – jest to zależne od budowy frezarki. Frezowanie odbywa się na maszynach zwanych frezarkami bądź centrami frezerskimi.

Poszukujesz dostawcy frezowaniu części metalowych?

Oferujemy precyzyjną obróbkę CNC. Specjalizujemy się w frezowaniu CNC metali w tym stali nierdzewnej, aluminium oraz mosiądzu.

W teorii istnieje kilka różnych typów frezowania: 

  • frezowanie walcowe (obwodowe), które wytwarza jednocześnie dwie płaszczyzny,
  • frezowanie czołowe,  podczas którego oś frezu powinna być położona prostopadle do powierzchni obrobionej,
  • frezowanie skośne, podczas którego oś frezu w stosunku do powierzchni obrobionej tworzy różny kąt od 0-90°C,
  • frezowanie pełne, definiowane inaczej jako trzystronne, ponieważ powstają aż trzy powierzchnie obrobione,
  • frezowanie niepełne, określane jako dwustronne, 
  • frezowanie swobodne (jednostronne), podczas którego powstaje jedna powierzchnia obrobiona,
  • frezowanie współbieżne, gdzie krawędź tnąca posuwa się zgodnie z posuwem materiału,
  • frezowanie przeciwbieżne, gdzie krawędź tnąca porusza się przeciwnie do posuwu materiału.

Frezowanie CNC ma wiele zalet

Skomplikowane kształty

Między innymi frezowanie CNC daje możliwość wykonywania części o bardzo skomplikowanych kształtach, pozwala zachować najbardziej precyzyjne wymiary oraz oczekiwany przez klienta kształt powierzchni. Jest usługą wspierającą sektory gospodarki takie jak: budowa maszyn, pneumatyka, motoryzacja, robotyka, medycyna i wiele innych. 

Współcześnie mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem projektowania frezarek. Rozwój cyfrowych układów sterujących ma na celu zwiększenie zakresu i jakości sterowania. Rozwój napędowych i pomiarowych układów, a także upraszczanie języka i systemów programowania mają na celu zwiększyć precyzję wykonywania usług obróbki skrawaniem. Bardzo ważne jest w tym kontekście uczestniczenie w tej dynamice 

Frezowanie CNC to także wyzwanie

Pociąga za sobą wiele współbieżnych działów w obrębie precyzyjnej obróbki metali. Głównie to dotyczy takich działów jak Kontrola Jakości i nowoczesne systemy pomiarowe, Utrzymanie Ruchu i stosowanie metod zapobiegania wystąpieniu awarii czy Technologia angażująca wiedzę dotyczącą projektowania procesów produkcyjnych. Rozwój frezowania CNC pociąga także za sobą rozwój każdego z tych działów, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie zadowolenia klientów ze świadczonych usług obróbki skrawaniem.