fbpx

Toczenie CNC

Toczenie w teorii polega na oddzieleniu nożem tokarskim warstwy materiału z obrabianego przedmiotu.

Toczenie CNC

Toczenie 

Toczenie jest jedną z najstarszych metod obróbki metalu.

Jej historia sięga starożytnego Egiptu – wówczas siłą napędową był człowiek, który ciągnął za sznur nawinięty na wał obrotowy zamocowany na dwóch łożyskach. Metodę toczenia udoskonalał Leonardo da Vinci usprawniając napęd tokarski. Dziś przechodząc przez halę zautomatyzowanych tokarek CNC trudno uświadomić sobie, że w usługach obróbki skrawaniem kryje się taka historia. 

Toczenie w teorii polega na oddzieleniu nożem tokarskim warstwy materiału z obrabianego przedmiotu.

Przedmiot obrabiany wykonuje ruch obrotowy zaś nóż tokarski przesuwa się równolegle do osi obrotu przedmiotu lub prostopadle do niej, bądź wykonuje oba te ruchy łącznie. Toczenie stosuje się głównie w celu otrzymania powierzchni walcowatych, stożkowych i kulistych.

Innymi słowy proces ten polega na wprawieniu obrabianego przedmiotu w ruch obrotowy, a następnie wykorzystaniu narzędzia obróbczego do skrawania jego powierzchni. Poddawany obróbce przedmiot jest w tym celu mocowany w specjalnych kłach lub na odpowiednim uchwycie.

Poszukujesz dostawcy elementów metalowych?

Oferujemy precyzyjną obróbkę CNC. Specjalizujemy się w toczeniu i frezowaniu metali w tym stali nierdzewnej, aluminium oraz mosiądzu.

Usług obróbki skrawaniem

W realizacji usług obróbki skrawaniem wyróżnić można cztery podstawowe rodzaje toczenia:  

  • Toczenie wzdłużne (kierunek posuwu noża jest równoległy do osi obrotu przedmiotu. Najczęściej wykonuje się je w dwóch przejściach noża, pierwsze jest definiowane jako toczenie zgrubne, a drugie – toczenie dokładne lub toczenie precyzyjne) 
  • Toczenie poprzeczne (podczas toczenia poprzecznego kierunek posuwu noża jest prostopadły do osi obrotu przedmiotu)
  • Toczenie kopiowe (wykonywane jest według wzornika sterującego ruchem posuwowym noża po dowolnej linii)
  • Toczenie kształtowe (jest to toczenie krótkich brył obrotowych niecylindrycznych z użyciem noża o ostrzach w kształcie obrabianego przedmiotu)

Technologia toczenia CNC

Toczenie CNC sterowane komputerowo jest zaprogramowane przez operatora lub technologa do pełnienia określonych funkcji w procesie obróbki skrawaniem. Możliwość ta redukuje ryzyko błędów w ruchu narzędzi. Dokładność i fach tokarza usprawniane są przez precyzję elektronicznych systemów maszyny. 

Wskaźnik toczenia CNC

Podstawowym wskaźnikiem efektywności toczenia jest liczba części obrobionych w ciągu godziny, jest to szczególnie istotne przy realizacji seryjnej usług obróbki skrawaniem. Konieczny jest w realizacji tego celu dobry układ sterowania CNC, odpowiadający za optymalizację procesu toczenia. Zarówno maszyna, jak i układ sterowania powinny być proste w użyciu. Pozwala to nie tylko skrócić czas trwania samego procesu obróbki skrawaniem, ale również znacznie ułatwia pracę operatorów oraz technologów. 

Obróbka metalu CNC jest obecnie podstawą funkcjonowania wszystkich maszyn, fundamentem przemysłu produkcyjnego.

Wstajemy rano z łóżka posiadającego elementy metalowe, robiąc śniadanie w kuchni korzystamy z wielu przedmiotów i sprzętów AGD, których konstrukcja wymagała skorzystania z usług obróbki skrawaniem, jeździmy samochodem, w którym części były toczone lub frezowane – można wymieniać dalej. Nie zauważamy, że cieniem funkcjonalności innowacyjnych urządzeń usprawniających nam codzienne życie jest usługa obróbki skrawaniem, w której RADMOT jest jednym z czołowych wykonawców.